Hvorfor AlsFynBroen?

 

AlsFynBroen er et projekt, der kan forandre Syddanmark. Og det handler om mere end infrastruktur. En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil styrke økonomien, skabe tusindvis af jobs og binde regionen langt bedre sammen.

 

Derfor skal AlsFynBroen ses som et udviklingsprojekt. Målet i sig selv er nemlig ikke kun en ny bro og bedre veje. Målet er et løfte Syddanmark på en lang række områder og at ruste regionen til en fremtid, hvor globalisering, urbanisering og digitalisering sætter dagsordenen – med både udfordringer og potentiale til følge.

Her spiller infrastruktur en meget stor rolle, og hvis fremtidens udfordringer skal håndteres og potentialet udnyttes, så kræver det et løft af infrastrukturen, så sammenhængen og mobiliteten i Syddanmark bliver større og bedre.

Bro imellem Als og Fyn

Mange fordele

AlsFynBroens vision er derfor et Syddanmark, hvor infrastrukturen skaber muligheder i stedet for at sætte begrænsninger.

Ved at forbinde Sønderjylland med Sydfyn får erhvervslivet på begge sider af det sydlige Lillebælt et vækstboost, det vil blive mere attraktivt at bo i regionen, turismen vil stige og det samme vil regionens BNP – for blot at nævne nogle af fordelene.

En god investering

Også samfundsøkonomisk er projektet attraktivt. Undersøgelser viser, at AlsFynBroen vil give et årligt afkast på over fem procent. Dét placerer broen et godt stykke over Finansministeriets krav og gør broen til et af de mest rentable infrastrukturprojekter uden for de tæt befolkede områder af Danmark.

Kort sagt: AlsFynBroen er en god investering. Den vil skabe vækst og udvikling, og den vil binde Syddanmark sammen. Til gavn og glæde lokalt, regionalt og nationalt.

Hvordan vil en fast forbindelse se ud?

Det kan du se et bud på her.