Fakta om AlsFynBroen

Sammenhæng

Samler regionen

I dag er Syddanmark en opdelt region, og en bro mellem Als og Fyn vil gøre det markant nemmere at komme fra Sydfyn til Sønderjylland. Resultatet vil være en region, der hænger bedre sammen til glæde for pendlere, turister og erhvervsliv.

/

Samler Danmark

En bro vil også rykke hele landet tættere sammen. Køreturen fra København til Sønderborg vil blive en time kortere, og mellem Odense og Hamburg vil man spare 30 minutter. AlsFynBroen vil dermed være en af de bedste infrastrukturinvesteringer i Danmark, når det kommer til sparet transporttid.

A

Bedre mobilitet på Sydfyn

De sydfynske landeveje er små og kringlede. Med en fast forbindelse og ny vejføring vil Faaborg-egnen blive bedre forbundet med Odense. Det vil gøre det mere attraktivt at bo, arbejde og besøge Sydfyn.

12 biler i minuttet

Hvis brugerbetalingen er på 60 kroner, vil op til 17.100 køretøjer dagligt krydse AlsFynBroen. Det svarer til 12 biler i minuttet.

Vækst og udvikling

Milliardgevinst til erhvervslivet

En bro vil styrke det syddanske erhvervsliv og have en positiv effekt på produktivitet og BNP. Broen vil skabe produktivitetsgevinster for cirka 100 mio. kr. om året – blandt andet fordi virksomhederne vil profitere på at være tættere på underleverandører og samarbejdspartnere.

Flere i job

I byggeperioden vil AlsFynBroen skabe 13.000 jobs. De nye arbejdspladser vil især komme inden for industri, bygge-og anlægsbranchen, handel, erhvervsservice og transport – netop de brancher, hvor der i Region Syddanmark har været størst fald i beskæftigelsen.

Tyskland tæt på

Fyn har masser af det, som tyske turister efterspørger: strand, kyst og naturoplevelser. Men i dag er det kun hver fjerde turist på Fyn, der er fra Tyskland, mens det i Sydjylland er hver anden.

AlsFynBroen vil bringe Fyn tættere på Tyskland, og det vil gøre øen mere attraktiv at besøge for tyskerne. Hvis Fyn kan tiltrække lige så mange tyske turister som Sydjylland, vil den årlige indtægt fra turisme stige med over 350 millioner kroner.

Kort vej til uddannelse

I forhold til landsgennemsnittet har Sydjylland og Fyn færre borgere med lange videregående uddannelser. Med AlsFynBroen vil borgere i Sønderjylland og på Sydvestfyn få kortere til videregående uddannelser i Odense og Sønderborg, og det vil gøre det nemmere og mere attraktivt at blive boende i området – både under og efter studietiden.

Hvis Region Syddanmark kommer på niveau med resten af landet, vil det hvert år bidrage med over en halv milliard kroner til den regionale økonomi.

En god investering

Solidt afkast

En bro mellem Als og Fyn er samfundsøkonomisk et solidt projekt. Det årlige afkast investeringen vil være op mod 5,3 procent. Det gør AlsFynBroen til ét ud af kun tre infrastrukturprojekter uden for de tætbefolkede områder af Danmark, der lever op til Finansministeriets krav om et årligt afkast på fire procent.

Dertil kommer en årlig forøgelse af BNP på op til 974 millioner kroner.

Prisen for en broforbindelse med motorvej vil være 13,3 milliarder kroner. Inklusiv 50 kilometers ny motorvej på Fyn og Als vil prisen være 18,5 milliarder kroner.

Læs rapporter vedrørende en fast forbindelse mellem Als og Fyn

DAMVAD Rapport fra 2017

Regionaløkonomisk betydning af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Udarbejdet af DAMVAD analytics.

COWI Rapport fra 2016

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als, udarbejdet af COWI.

COWI Screeningsrapport fra 2011

Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als, udarbejdet af COWI.