Fakta om AlsFynBroen

Sammenhæng

Samler regionen

I dag er Syddanmark en opdelt region, og en bro mellem Als og Fyn vil gøre det markant nemmere at komme fra Sydfyn til Sønderjylland. Resultatet vil være en region, der hænger bedre sammen til glæde for pendlere, turister og erhvervsliv.
/

Samler Danmark

En bro vil også rykke hele landet tættere sammen. Køreturen fra København til Sønderborg vil blive en time kortere, og mellem Odense og Hamburg vil man spare 30 minutter. AlsFynBroen vil dermed være en af de bedste infrastrukturinvesteringer i Danmark, når det kommer til sparet transporttid.
A

Bedre mobilitet på Sydfyn

De sydfynske landeveje er små og kringlede. Med en fast forbindelse og ny vejføring vil Faaborg-egnen blive bedre forbundet med Odense. Det vil gøre det mere attraktivt at bo, arbejde og besøge Sydfyn.

11 biler i minuttet

Hvis brugerbetalingen er på 60 kroner, vil op til 15.400 køretøjer dagligt krydse AlsFynBroen. Det svarer til 11 biler i minuttet.

Vækst og udvikling

Milliardgevinst til erhvervslivet

En bro vil styrke det syddanske erhvervsliv og have en positiv effekt på produktivitet og BNP. Broen vil skabe produktivitetsgevinster for cirka 100 mio. kr. om året – blandt andet fordi virksomhederne vil profitere på at være tættere på underleverandører og samarbejdspartnere.

Flere i job

I byggeperioden vil AlsFynBroen beskæftige 13.000 mandeår. De nye arbejdspladser vil især komme inden for industri, bygge-og anlægsbranchen, handel, erhvervsservice og transport – netop de brancher, hvor der i Region Syddanmark har været størst fald i beskæftigelsen.

Tyskland tæt på

Fyn har masser af det, som tyske turister efterspørger: strand, kyst og naturoplevelser. Men i dag er det kun hver fjerde turist på Fyn, der er fra Tyskland, mens det i Sydjylland er hver anden.

AlsFynBroen vil bringe Fyn tættere på Tyskland, og det vil gøre øen mere attraktiv at besøge for udenlandske turister.

Kort vej til uddannelse

I forhold til landsgennemsnittet har Sydjylland og Fyn færre borgere med lange videregående uddannelser. Med AlsFynBroen vil borgere i Sønderjylland og på Sydvestfyn få kortere til videregående uddannelser i Odense og Sønderborg, og det vil gøre det nemmere og mere attraktivt at blive boende i området – både under og efter studietiden.

En god investering

Solidt afkast

En bro mellem Als og Fyn er samfundsøkonomisk et solidt projekt. Det årlige afkast investeringen vil være mindt 5 procent. Det gør AlsFynBroen til ét ud af kun tre større infrastrukturprojekter uden for de tætbefolkede områder af Danmark, der lever op til Finansministeriets krav om et årligt afkast på fire procent.

Prisen for en broforbindelse med motorvej vil være 13,3 milliarder kroner. Inklusiv 50 kilometers ny motorvej på Fyn og Als vil prisen være 18,5 milliarder kroner.

Læs rapporter vedrørende en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Opsummeringsrapport: Fordele og ulemper ved en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Opsamlende rapport, der samler de vigtigste fakta fra tidligere rapporter om AlsFynBroen. Udarbejdet af COWI, 2018.

Analyse af dynamiske effekter

Analyse af AlsFynBroens bredere økonomiske effekter.
Udarbejdet af Rambøll, 2018.

Arbejdskraftoplande med og uden AlsFynBroen

Analyse af AlsFynBroens  betydning for fynske og sønderjyske byers arbejdskraftopland. Udarbejdet af HBS Economics, 2018.

Trafikale og samfundsøkonomiske effekter af en tredje forbindelse mellem Fyn og Jylland

Rapport med analyser af de trafikale og samfundsøkonomiske effekter af hhv. AlsFynBroen og en ny forbindelse over Lillebælt ved Middelfart. Udarbejdet af COWI, 2018.

Tidligere rapporter

Anlægsvurderinger for AlsFynBroen

Rapport med analyser af fire forskellige typer af faste forbindelser. Udarbejdet af COWI, 2017.

Screeningsrapport

Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Udarbejdet af COWI, 2011.

Trafikal analyse af en fast forbindelse

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als.
Udarbejdet af COWI, 2016.