Om Foreningen

Foreningen Als-Fyn Broen er en privat og frivillig forening, der arbejder for etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Visionen er at binde Region Syddanmark sammen og dermed skabe dynamik, vækst og udvikling.

Foreningen er uafhængig af partipolitik og er åben for alle, som bakker op om en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Foreningen har pr. 1. november 2017 X medlemmer. Y af medlemmerne er privatpersoner, og Z er virksomheder, der støtter foreningen.

Foreningen har ca. 1500 medlemmer, hvoraf 100 er firmamedlemmer.

Foreningen ledes af en bestyrelse med 9 medlemmer. Formand er Mogens K. Nielsen.

Samarbejde med AlsFynBroen

Foreningen Als-Fyn Broen arbejder tæt sammen organisationen AlsFynBroen, der er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune (link). Foreningen Als-Fyn Broen og organisationen AlsFynBroen er to forskellige enheder, men arbejder tæt sammen for at erstatte Bøjden-Fynshav-færgerne med en fast forbindelse.

Foreningens arbejde fokuserer primært på at skabe lokal opmærksomhed og opbakning til en bro. AlsFynBroen derimod fokuserer sit arbejde på at samle og formidle viden om, hvad en fast forbindelse mellem de to øer vil betyde.

Det arbejde sker ved løbende at lave analyser, rapporter og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, trafik, finansieringsformer, kultur, regional identitet, uddannelsesniveau, miljø etc.

Foreningen bakker op om AlsFynBroens arbejde, og Mogens K. Nielsen er medlem af AlsFynBroens komité.

Foreningen Als-Fynbroen
Gærupvej 20
5600 Faaborg

CVR: 35174052