Om AlsFynBroen

AlsFynBroen er et samarbejdsprojekt mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet arbejder for at fremme realiseringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. En fast forbindelse vil nemlig skabe vækst, udvikling og regional sammenhængskraft – til gavn for Danmark som helhed og Fyn og Sønderjylland i særdeleshed.

AlsFynBroen startede officielt i marts 2017, og projektet udspringer af den debat og folkelige opbakning til en fast forbindelse, som der i mange år har været på både Als og Fyn.

I sit arbejde fokuserer AlsFynBroen særligt på at samle og formidle viden om, hvad en bro mellem de to øer vil betyde. Det arbejde sker ved løbende at lave analyser, rapporter og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, trafik, finansieringsformer, kultur, regional identitet, uddannelsesniveau, miljø etc.

Organisation bag AlsFynBroen

Organisation

AlsFynBroen består af en styregruppe, en komité og et sekretariat. Arbejdet er fordelt sådan, at styregruppen har beslutningskraften, mens komitéen med dens brede vifter af fagligheder og store knowhow er rådgivende i forhold til analyser og undersøgelser og er med til at udstikke projektets overordnede retning. Samtidig fungerer komitéens medlemmer også som ambassadører for projektet.

Sekretariatets rolle er at understøtte styregruppe og komité samt stå for organisatoriske og kommunikative opgaver.