Vi arbejder for en bæredygtig forbindelse

I AlsFynBroens styregruppe og komité ved vi godt, at et stort infrastrukturprojekt i smukke naturomgivelser giver udfordringer og skaber bekymring. Derfor er det helt afgørende for os, at etableringen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als – og en opgradering af vejforbindelsen på land – sker med stor hensyntagen til naturen og miljøet.

I Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune er der unikke naturområder, som vi skal passe på. Det er områder, som naturligvis har en værdi i sig selv og for de dyr og planter, der bor og vokser her. Men det er også områder, som er vigtige for de lokale beboere, som går, løber, cykler eller rider en tur i Svanninge Bakker ved Faaborg eller Nordskoven på Als. Og for de mange tusinder af besøgende, som hvert år kommer til Sydfyn og Als for at nyde naturen.

Netop derfor er der ingen, der har nogen interesse i, at en fast forbindelse skal være på bekostning af skattede naturområder. Tværtimod.

I AlsFynBroen har vi stort fokus på bæredygtighed, og vi prioriterer det højt at imødegå de åbenlyse udfordringerne, der er. Vi tror nemlig på, at vi med grundige undersøgelser og ved at træffe en række aktive valg kan finde balancen mellem at skabe ny og vigtig infrastruktur og samtidig passe på vores natur, miljø og klima.

Vi skal have mere viden

Siden AlsFynBroen startede i 2017 er vi ikke kun blevet klogere på de økonomiske perspektiver i en forbindelse, men også de miljømæssige. Vi ved f.eks., at der er en række effektive muligheder for at reducere vejstøj. Og at en fast forbindelse ikke vil øge CO2-udledningen fra biler og lastbiler, fordi de samlet set vil komme til at køre færre kilometer end i dag.

Men der er stadig vigtige spørgsmål, som er ubesvarede. Hvordan opgraderer man bedst vejforbindelsen? Er bro eller tunnel den bedste løsning over Lillebælt? Er der dyr eller landskaber, som der skal tages særligt hensyn til? Kan man grave dele af vejforbindelsen omkring Faaborg ned, så man faktisk kan skabe ny natur?

Nogle af de svar får vi forhåbentlig med den statslige forundersøgelse, som efter planen går i gang næste år og er færdig i 2024.

AlsFynBroen logo
Faaborg-Midtfyn kommune logo hvid
Sønderborg Kommune logo hvid