Vælg en side

Forundersøgelsen er på vej: Læs her, hvad den skal undersøge

Som en del af Infrastrukturplan 2035 vedtog et bredt flertal i Folketinget i juni, at der skal laves en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen skal også undersøge mulighederne for at opgradere de landanlæg, som forbindelsen skal gå...

AlsFynBroens inputs til den kommende forundersøgelse

Forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Alsog Fyn samt en opgradering af vejforbindelsen på land ventes at starte i 2022 og være færdig i 2024. Hvad forundersøgelsen præcis skal indeholde og undersøge ligger dog endnu ikke fast. Her kan du læse AlsFynBroens...