Om AlsFynBroen

Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune er gået sammen om at undersøge mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn med tilhørende opgradering af vejnettet på land.

Ideen om en bro eller tunnel over det sydlige Lillebælt er ikke ny. Tværtimod er det et projekt, der har været snakket om i årevis, men som – trods åbenlyse perspektiver i forhold til at binde Danmark bedre sammen og skabe regional og lokal udvikling – aldrig er blevet undersøgt til bunds.

Derfor besluttede de to kommuner i 2017, at det var på tide at afdække projektets sande potentiale. Sammen etablerede de AlsFynBroen, der består af en styregruppe, et sekretariat og en komité, der i dag har over 60 medlemmer – lokale og nationale virksomheder, fagforeninger, interesseorganisationer og medlemmer af Europa-Parlamentet og Folketinget. Se organisation.

En forundersøgelse er på vej

I juni 2021 vedtog alle partier i Folketinget en infrastrukturaftale, som rækker frem til 2035. Med aftalen blev der afsat 20 mio. kr. til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn samt en opgraderet vejforbindelse på Fyn.

Det er præcis det, AlsFynBroen har arbejdet for siden 2017, og forundersøgelsen vil give svar på nogle af de spørgsmål, som stadig er ubesvarede – for eksempel om bro eller tunnel er den bedste løsning over Lillebælt. 

Én ting ligger dog allerede nu fast: Der bliver ikke tale om en motorvej. Med infrastrukturaftalen er det nemlig besluttet, at det eksisterende vej-net så vidt muligt skal genbruges og opgraderes til f.eks. motor-trafikvej eller 2+1-vej. En motorvejsforbindelse er således ikke i spil.

Forundersøgelsen går efter planen i gang i 2022 og forventes færdig i løbet af 2024.

Læs her, hvad AlsFynBroen ønsker, at en forundersøgelse skal indeholde (åbner som pdf).

Rapporter viser store perspektiver i en fast forbindelse

Mens vi arbejdede for en forundersøgelse har AlsFynBroen de seneste fire år også fået udarbejdet en række analyser og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, trafikudvikling, finansieringsformer, miljø etc. 

Analyserne viser, at en fast forbindelse vil være en glimrende investering for samfundet med en intern rente på 5,5 procent, over fire millioner sparede rejsetimer årligt og store muligheder, når det kommer til at skabe øget mobilitet, arbejdspladser og bosætning. Læs mere fakta her.

I 2019 lavede Vejdirektoratet en rapport om AlsFynBroen, og her blev de positive samfundsøkonomiske effekter bekræftet. 

Der er altså store perspektiver i en AlsFyn-forbindelse, som vil være et boost til udviklingen lokalt og regionalt og for både erhvervsliv og privatpersoner. Derfor siger vi også, at AlsFynBroen ikke “bare” er et trafikprojekt, men først og fremmest er et udviklingsprojekt.

Samarbejde med Foreningen Als-Fyn Broen

AlsFynBroen udspringer af den mangeårige debat om en fast forbindelse, som der i mange år har været på både Als og Fyn. Derfor arbejder vi også sammen med Foreningen Als-Fyn Broen, som er en selvstændig, frivillig organisation.

AlsFynBroen logo
Faaborg-Midtfyn kommune logo hvid
Sønderborg Kommune logo hvid